Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w woj. warmińsko-mazurskim

Wyzwanie

Konieczność cyfryzacji procesu zarządzania jakością w dużej międzynarodowej firmie produkcyjnej.

Rozwiązanie

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego modułu SYLOS QUALITY zawierającego
implementację wszystkich procesów jakościowych przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie obejmuje obszary takie jak kontrola jakości, produkcja, logistyka, laboratorium,
kierownictwo, działy wsparcia.

Moduł wspiera funkcjonalności takie jak m.in. kontrola materiału na wejściu, kontrola procesu
i wyrobu gotowego, badania laboratoryjne, zgłoszenia jakościowe, raporty i analizy.

Klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim