Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w woj. warmińsko-mazurskim

Wyzwanie

Długotrwały i pracochłonny proces nadzoru nad przepływem surowca FSC.

Rozwiązanie

Implementacja modułu FSC, który na podstawie transakcji pobieranych z centralnego systemu ERP,
pozwala na bieżąco kontrolować konta punktów kredytowych w systemie FSC Mix Credit
oraz generować zestawienia i analizy na potrzeby audytów.

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na 30-krotne skrócenie czasu przygotowań przedsiębiorstwa
do audytów FSC oraz wyeliminowało ryzyko popełniania błędów.

Dane klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim