Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w woj. lubuskim

Wyzwanie

Usprawnienie procesu pakowania wyrobu gotowego w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Rozwiązanie

Wdrożenie rozwiązania do wizualizacji instrukcji pakowania przy stanowiskach linii
pakowalniczych, opartego o Moduł SYLOS INFORMATION. Sterowany z jednego punktu
system, pobiera dane z centralnego repozytorium danych (chmura) oraz systemu MES
i wyświetla niezależne instrukcje na kilkudziesięciu stanowiskach pakowalniczych.

Klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w woj. lubuskim