Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w Wielkopolsce

Wyzwanie

Problemy z prowadzeniem procesu obsługi logistycznej w dużej firmie produkcyjnej.

Rozwiązanie

Wdrożenie zaawansowanego rozwiązania wspierającego procesy logistyczne
w przedsiębiorstwie (Moduł SYLOS YARD), usprawniającego współpracę działów:
logistyki, ochrony, obsługi parkingu oraz przewoźników.

Oprogramowanie w pełni integruje się z systemami zewnętrznymi (ERP, wagi, aplikacje celne),
oparte jest na wielu interfejsach użytkownika (kiosk, mobile, WWW)

Klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w Wielkopolsce