Zarządzanie transportem

Korzyści

Moduł wspierający procesy logistyczne przedsiębiorstwa, usprawniający współpracę działów:
logistyki, ochrony, obsługi parkingu. Narzędzie to, znacząco przyspiesza proces zarządzania transportem,
wspiera planowanie, pozwala na obsługę zleceń transportowych oraz slotów załadunkowych.

Funkcje

Rozwiązanie w pełni integruje się z systemami zewnętrznymi (np. ERP, WMS, systemy wagowe, aplikacje celne).
Obsługuje wiele interfejsów użytkownika: kiosk, WWW, aplikacja na urządzenia mobilne.

Dostawca/Przewoźnik, może dokonywać awizacji poprzez dedykowany moduł WWW.
System pozwala również na automatyzację procesów.
Jest skalowalny i wydajny.
System obsługuje wielojęzyczność.

Zastosowania

 • Zarządzanie transportem wyrobu gotowego w Przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Obsługa transportu w Centrach dystrybucyjnych, firmach logistycznych, fabrykach.
 • Rozwiązanie doskonale sprawdzi się wszędzie, gdzie konieczna jest obsługa transportu.

Obsługa przepływów pracy

Korzyści

Moduł pozwala na modelowanie i obsługę dowolnego przepływu pracy.
Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość cyfryzacji dowolnego procesu biznesowego.
Przepływy pracy mogą być uruchamiane zarówno w obrębie modułów platformy Sylos jak i działać niezależnie.

Funkcje

Rozwiązanie pozwala na szybkie zmodelowanie i implementację obsługi procesu.
Zdefiniowany przepływ pracy może zostać uruchomiony na wiele sposobów
– np. automatycznie po zdarzeniu w systemie Sylos lub manualnie przez użytkownika
z poziomu modułu SYLOS WORK FLOW.

Zadania ze wszystkich przepływów pracy są gromadzone w skrzynce zadań użytkownika.
System generuje powiadomienia o przydzielonych do wykonania zadaniach.

Zastosowania

 • Cyfryzuje procesy biznesowe
 • Pozwala na modelowanie i obsługę procesów w ramach platformy Sylos
 • Pozwala na modelowanie i obsługę dowolnego procesu
 • Centralizuje zarządzanie i obsługę uruchomionych zadań

Zarządzanie magazynem

Korzyści

Rozwiązanie implementujące podstawową funkcjonalność systemu klasy WMS.
Z uwagi na elastyczność konfiguracji, moduł dedykowany jest do prostych zastosowań magazynowych,
gdzie istnieje potrzeba szybkiego dostosowania oprogramowania do potrzeb procesu funkcjonującego
w przedsiębiorstwie.

Funkcje

Moduł został zaprojektowany i zoptymalizowany do działania w środowisku terminali mobilnych
z wykorzystaniem skanerów kodów kreskowych oraz ekranów dotykowych.

W ramach rozwiązania zaimplementowane zostały funkcjonalności takie jak: obsługa przyjęć magazynowych,
rozładunek, rozwożenie, przesunięcie pomiędzy lokalizacjami, szykowanie, załadunek, historia operacji na paletach i inne.
Moduł jest otwarty na integrację z systemami zewnętrznymi.

Zastosowania

Logistyka

 • W prosty sposób realizuje podstawowe operacje magazynowe
 • Usprawnia pracę pracowników magazynu
 • Optymalizuje czas operacji magazynowychPozwala na śledzenie i analizę zdarzeń magazynowych

Zarządzanie jakością

Korzyści

Moduł SYLOS QUALITY pozwala na kompleksową obsługę procesów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
Rozwiązanie wspomaga realizację operacyjnych czynności związanych z kontrolą jakości,
przechowywanie wyników kontroli, badań i zdarzeń oraz analizę danych jakościowych.

Funkcje

Rozwiązanie obejmuje obszary takie jak kontrola jakości, produkcja, logistyka, laboratorium, kierownictwo, działy wsparcia.
Moduł wspiera funkcjonalności takie jak m.in. kontrola materiału na wejściu, kontrola procesu i wyrobu gotowego,
badania laboratoryjne, zgłoszenia jakościowe, karty niezgodności, raporty i analizy.
Dane do kontroli oraz master data mogą być synchronizowane z systemem nadrzędnym (np. ERP).

Zastosowania

Produkcja

 • Wspiera proces kontroli jakości w toku produkcji
 • Dostarcza na bieżąco wskaźniki jakościowe
 • Dostarcza narzędzia dla kontrolerów jakości, pracowników laboratorium i produkcji
 • Generuje raporty dla kierownictwa

Zarządzanie etykietowaniem

Korzyści

Moduł centralizujący funkcjonalność generowania wydruków oraz znakowania elementów
w procesach produkcyjnych i logistycznych.

Rozwiązanie daje możliwość zbudowania centralnego repozytorium szablonów wydruków,
integracji systemu drukującego z procesem produkcyjnym oraz wykorzystania danych zarówno
z zewnętrznego źródła master data jak i wewnętrznych kartotek.

Funkcje

Rozwiązanie pozwala na generowanie etykiet takich jak np. karty paletowe w toku produkcji,
etykiety na paczki (kartonówka), etykiety zbiorcze (paletówka).

Moduł współpracuje z szerokim spektrum drukarek i aplikatorów (np. Zebra, Logopak),
integruje się z systemami zewnętrznymi (ERP, MES, PLM) oraz liniami produkcyjnymi
(wymiana sygnałów poprzez sterowniki oraz karty sygnałowe).

Generator etykiet posiada zaimplementowaną obsługę kodów kreskowych, kodów QR, DataMatrix
oraz wspiera standard GS1. Elastyczny autorski format szablonów etykiet pozwala na zaprojektowanie
layoutu zgodnego z potrzebami Klienta.

Zastosowania

Produkcja, logistyka

 • Obsługuje wydruki kart paletowych w toku produkcji w oparciu o dane produkcyjne z systemu ERP/MES
 • Umożliwia identyfikację materiału / półfabrykatu / wyrobu gotowego w toku produkcji
 • Generuje etykiety na pojedyncze paczki /elementy lub etykiety zbiorcze (paletowe)
 • Etykiety mogą być drukowane i aplikowane ręcznie lub z wykorzystaniem aplikatorów
 • Generuje unikalne numery palet (SSCC lub inny rodzaj ID)
 • Szablony etykiet zawierają kody kreskowe, QR lub DataMatrix wykorzystywane, zgodne z wymaganiami
  w kolejnych etapach procesu np. raportowanie produkcji (MES), magazynowanie (WMS).

Integracja systemów IoT

Korzyści

Moduł pozwalający na integrację dostępnych modułów Sylos z ekosystemem IoT (np. czujniki, urządzenia pomiarowe).
Dzięki temu rozwiązaniu nasze oprogramowanie staje się jeszcze bardziej funkcjonalne i otwiera się na nowe możliwości zastosowania.
Rozwiązanie Sylos IoT bazuje na urządzeniach firmy Dell Technologies (Dell IoT Solutions)

Funkcje

Rozwiązanie pozwala na komunikację z maszynami produkcyjnymi i urządzeniami przemysłowymi.
Integruje się z systemami zewnętrznymi (ERP, WMS, MES).

Umożliwia monitorowanie i raportowanie oraz oferuje system powiadomień i alertów.
Pracuje w trybie Cloud, on-premise lub hybrydowym.

Zastosowania

Wspólnoty Mieszkaniowe:

 • W prosty sposób „na żądanie” poinformuje o aktualnym zużyciu wody i ciepła
 • Analizując sposób zużycia wspomaga planowanie i budżetowanie
 • Monitoruje i sygnalizuje anomali

Produkcja:

 • Monitoruje i analizuje zużycie energii elektrycznej
 • Monitoruje i analizuje warunki środowiskowe
 • Na podstawie zamówienia klienta układa harmonogram pracy maszyn
 • Łączy powyższe z konkretnym zamówieniem klienta

Dystrybucja treści

Korzyści

Moduł SYLOS INFORMATION pozwala na prezentację istotnych treści dowolnej grupie docelowej (np. pracownicy, kontrahenci, goście).
Może być wykorzystywany do wielu zastosowań np. przeprowadzania szkoleń, realizacji procesów produkcyjnych, obsługi gości i wielu innych.

Funkcje

Moduł służący do wyświetlania dowolnej treści o charakterze informacyjnym / biznesowym / produkcyjnym.
Panel zarządzania modułem stanowi centralny punkt dystrybucji treści, która jest wyświetlana na niezależnych końcówkach (Playerach).
Rozwiązanie pozwala na pobieranie danych z zewnętrznych systemów i repozytoriów. Jest również otwarte na integrację z innymi systemami.

Zastosowania

 • Umożliwia na wyświetlanie istotnych informacji dla gości na recepcjach / portierniach
 • Pozwala na prezentację treści szkoleniowych dla pracowników z możliwością potwierdzenia ich obejrzenia (np. instrukcje BHP w zakładach produkcyjnych)
 • SYLOS INFORMATION wykorzystywany jest na liniach pakowalniczych do wyświetlania instrukcji pakowania produktu
 • Integracja z systemami klasy MES lub ERP umożliwia prezentację danych produkcyjnych np. bezpośrednio przy
  stanowiskach roboczych lub na panelach dostępnych dla kierownictwa.