Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w woj. warmińsko-mazurskim

Wyzwanie

Potrzeba centralizacji obsługi znakowania w obszarach produkcji i logistyki

Rozwiązanie

Wdrożenie modułu Labels zawierającego funkcjonalność generowania etykiet takich
jak karty paletowe w toku produkcji, etykiety na paczki (kartonówka), etykiety zbiorcze (paletówka).

Moduł współpracuje z szerokim spektrum drukarek (np. Zebra, Logopak),
integruje się z systemami zewnętrznymi (np. synchronizacja katalogu produktów z ERP)
oraz liniami produkcyjnymi (wymiana sygnałów).

Generator etykiet posiada zaimplementowaną obsługę kodów kreskowych, kodów QR,
DataMatrix oraz wspiera standard GS1.

Dane klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim

Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w woj. warmińsko-mazurskim

Wyzwanie

Długotrwały i pracochłonny proces nadzoru nad przepływem surowca FSC.

Rozwiązanie

Implementacja modułu FSC, który na podstawie transakcji pobieranych z centralnego systemu ERP,
pozwala na bieżąco kontrolować konta punktów kredytowych w systemie FSC Mix Credit
oraz generować zestawienia i analizy na potrzeby audytów.

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na 30-krotne skrócenie czasu przygotowań przedsiębiorstwa
do audytów FSC oraz wyeliminowało ryzyko popełniania błędów.

Dane klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim

Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w woj. warmińsko-mazurskim

Wyzwanie

Konieczność cyfryzacji procesu zarządzania jakością w dużej międzynarodowej firmie produkcyjnej.

Rozwiązanie

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego modułu SYLOS QUALITY zawierającego
implementację wszystkich procesów jakościowych przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie obejmuje obszary takie jak kontrola jakości, produkcja, logistyka, laboratorium,
kierownictwo, działy wsparcia.

Moduł wspiera funkcjonalności takie jak m.in. kontrola materiału na wejściu, kontrola procesu
i wyrobu gotowego, badania laboratoryjne, zgłoszenia jakościowe, raporty i analizy.

Klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w woj. warmińsko-mazurskim

Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w woj. lubuskim

Wyzwanie

Usprawnienie procesu pakowania wyrobu gotowego w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Rozwiązanie

Wdrożenie rozwiązania do wizualizacji instrukcji pakowania przy stanowiskach linii
pakowalniczych, opartego o Moduł SYLOS INFORMATION. Sterowany z jednego punktu
system, pobiera dane z centralnego repozytorium danych (chmura) oraz systemu MES
i wyświetla niezależne instrukcje na kilkudziesięciu stanowiskach pakowalniczych.

Klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w woj. lubuskim

Realizacja dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w Wielkopolsce

Wyzwanie

Problemy z prowadzeniem procesu obsługi logistycznej w dużej firmie produkcyjnej.

Rozwiązanie

Wdrożenie zaawansowanego rozwiązania wspierającego procesy logistyczne
w przedsiębiorstwie (Moduł SYLOS YARD), usprawniającego współpracę działów:
logistyki, ochrony, obsługi parkingu oraz przewoźników.

Oprogramowanie w pełni integruje się z systemami zewnętrznymi (ERP, wagi, aplikacje celne),
oparte jest na wielu interfejsach użytkownika (kiosk, mobile, WWW)

Klient

Duże przedsiębiorstwo produkcyjne w Wielkopolsce